BSc: Bevorderen van het cybersecurity bewustwordingsproces in het MKB

posted Sep 26, 2012, 7:37 AM by Marco Spruit   [ updated Mar 12, 2013, 6:59 AM ]
Deze BSc opdracht maakt deel uit van het project SPICY: Situationele Procesverbetering In CYbersecurity. Het SPICY platform zal als webdienst worden aangeboden, ten behoeve van de snel groeiende maatschappelijke noodzaak van cybersecurity management: van bewustwording via procesverbeterplan tot implementatietraject.

De BSc opdracht bestaat uit de standaard onderzoekscyclus: literatuuronderzoek, dataverzamelen, analyseren, evalueren.
  1. LITERATUURONDERZOEK: Cybersecurity dreigingen en incidenten met focus op het MKB: case studies, modellen en oplossingen. Resultaat zal zijn een Excel tabel met per paper kolommen zoals trefwoorden, jaartal, event. locatie, etc.
  2. DATAVERZAMELEN: Het uitvoeren van een compleet nieuwsarchief onderzoek (NED eerst, dan BUITENLAND) over de laatste 10 jaar om IT-gerelateerde beveiligingsincidenten in het MKB op te sporen, samen te vatten (in bijv max 50 woorden), meta-informatie documenteren, de inbraakreden(en) te categoriseren op Menselijke/Technologische/Procesmatige oorzaaktype, documenteren op trefwoord(en).
  3. ANALYSEREN: Resultaat zal zijn een Excel tabel, die je vervolgens gaat analyseren op trends adhv hypotheses zoals: Klopt het dat met name kleine MKB-bedrijven slachtoffer zijn? Klopt het dat er een toename is in het aantal meldingen? Zouden de incidenten te voorkomen zijn met beter procesvoering? etc etc.
  4. EVALUEREN: Je gaat via een aantal interviews of anderszins je data-gebaseerde antwoorden evalueren in de praktijk.
SPICY biedt meerwaarde voor het gehele MKB, maar zal in eerste instantie focussen op kleine MKB-organisaties, waar het cybersecurity volwassenheidsniveau over het algemeen notoir laag is (zie afbeelding rechts). Neem bijvoorbeeld een klein maar succesvol MKB bedrijf zoals subtropisch zwembad ’t Kikkerfort in Breukelen. Begin 2012 kwamen zij nogal vervelend in de landelijke pers, zoals hieronder te lezen is (zie afbeelding links).Het eerste advies dient dan vooral ter bevordering van het bewustwordingsproces waarna pas via procesverbeterplan tot implementatietraject kan worden overgegaan.

Deze opdracht kan (met een iets andere insteek) ook als MSc thesis worden uitgevoerd.
Meer info op verzoek. 
Comments