MS2015-05: Curriculum & Course Planning (CURP) App

posted Oct 21, 2015, 2:34 AM by Marco Spruit   [ updated Jan 19, 2016, 7:32 AM ]
De Curriculum & Course Planning (CURP) app is in 2014 ontwikkeld als mogelijk instrument voor onderwijsinnovatie. CURP is een app-implementatie van een interactief kaartspel voor het ontwikkelen van cursussen en overkoepelend curriculum. Op 16 januari 2015 is versie 1.0 van CURP, de cursus- en curriculum planner, opgeleverd. CURP 1.0 is een webapp die zowel lokaal is te gebruiken, als ook op een webserver is te plaatsen.

Het is nu tijd voor een haalbaarheidsonderzoek, voor een plan voor versie 2. Belangrijke speerpunten zijn:
  • - meer delen & social (studenten versie voor continu feedback en realtime mini-polls)
  • - Management view & beter onderwijs kwaliteit ondersteunen (waar zitten de leerdoelen?)
  • - game elementen & review functionaliteit voor interactiviteit
In andere woorden, daar waar de nu opgeleverde CURP 1.0 een CURsus Planning app is, zal CURP 2.0 een interactieve CURriculum Planning app zijn, waarin leerdoelen en wederzijdse continue feedback het leerproces transparanter en daarmee effectiever zullen maken.

Concreet: jouw OZP onderzoek moet in kaart brengen hoe deze app zich verhoudt tot de vele andere ICT initiatieven op dit vlak (1: marktonderzoek), en hoe de voorgestelde richting voor 2.0 hierin past (2: business modelling), en je zult ism Marco betatesters (UU onderwijsmanagers) vragen om CURP 1.1 te gebruiken en hun feedback te verzamelen en te analyseren om tot de app requirements voor versie 2.0 te komen (3: requirements engineering).

Bij aangetoonde geschiktheid is er eventueel een stagevergoeding mogelijk.
Neem contact op met Marco voor meer info.

Referentie: Hamshire, C. and Forsyth, R. (2013). Contexts and Concepts: Crafty ways to Consider Challenging Topics. New Traditional Games for Learning: a case book. N. Whitton and A. Moseley. London, Routledge. [book]

http://www.celt.mmu.ac.uk/curriculum/course_planning_cards/index.php (incl. PDF card versions)
Comments