MS2009-2: "het schilderij als interface voor documentatie"

posted Jun 4, 2009, 1:12 AM by Marco Spruit   [ updated Oct 19, 2009, 1:34 AM ]
X is een GIS systeem dat vorig jaar in een pilotproject is gebruikt om alle onderzoeksresultaten en documentatie over de Victory Boogy Woogie van Mondriaan te ontsluiten. In X is het schilderij zelf en de (locatie van) onderzoeksresultaten en andere documentatie vastgelegd. Het resultaat van de pilot is in de museale wereld heel goed ontvangen. Er zijn nu enkele nieuwe cases beschikbaar die ook in X kunnen worden ontsloten. Ons doel is te komen tot een breed toepasbare documentatiestructuur voor locatiegebonden documentatie over een schilderij.

Het vervolgproject houdt concreet in dat een aantal schilderijen inclusief hun documentatie in X moet worden ondergebracht om de huidige gegevensstructuur te toetsen, en vervolgens een algemeen toepasbare structuur voor de documentatie, condititerapporten, meetgegevens, onderzoeksresultaten e.d.  moet worden opgesteld.

Start date: June 2009
Type: external
Contact: Marco
Source: http://m.spru.it/edu/theses/open