MS2015-07: AI in mHealth

posted Nov 24, 2015, 8:29 AM by Marco Spruit   [ updated Oct 13, 2017, 1:03 AM ]
Bij een Nederlands start-up bedrijf is per direct plek voor een masterstudent die wil afstuderen op een toepassing van artificiële intelligentie (A.I.) in de gezondheidssector.

Achtergrond:

Het bedrijf wil gedragsverandering stimuleren met behulp van o.a. professionele coaching en heeft daarvoor een ICT platform voor smartphone apps en devices ontwikkeld. Het platform is getest in pilots en werkt inmiddels uitstekend. De pilots laten zien dat de aanpak tot nu toe het gevoel van persoonlijke benadering versterkt. Er zijn echter ook beperkingen. Zo wordt het aanbod van mogelijke activiteiten voor gedragsverandering steeds groter, wat het moeilijk maakt voor de gebruiker om daar uit te kiezen. Bovendien is die keuze niet altijd even effectief. Het bedrijf is daarom nu voorzichtig begonnen met een AI-traject om de matching tussen gebruiker en aanbod te optimaliseren.

Vraag:

Het bedrijf wil graag weten hoe een optimale matching ingebouwd kan worden in het platform. Een of andere vorm van A.I. zal hier zeer waarschijnlijk aan bij kunnen dragen. Maar welke vorm dan? We vragen de student om een goed onderbouwd advies en indien mogelijk het begin van de ontwikkeling. Het is belangrijk dat het onderzoek wordt gesimuleerd in een testomgeving, zodat zekerheid wordt verkregen over de werking daarvan. Je wetenschappelijke bijdrage zal mogelijk de vorm hebben van een meta-algoritmisch model ('recept') voor dit probleemdomein van gedragsverandering via mHealth, wat je evalueert middels een prototype implementatie met gebruikmaking van echte data.

Aanbod:

Je komt te werken bij een kleine organisatie die een tot twee jaar voor ligt op Nederlandse concurrenten op dit gebied. Op dit moment staat het bedrijf op het punt van doorbreken. AI helpt ons om nog beter te worden. Jouw bijdrage is dus belangrijk. Het team van THA is zeer multidisciplinair, slim, origineel, enthousiast en pragmatisch ingesteld. We waarderen creativiteit. Je wordt binnen THA begeleid door de directeur wetenschap en de front end ontwerper. Als alles goed gaat is de kans aanwezig dat je door kunt groeien binnen het bedrijf. 

Tevens zal een redelijke stagevergoeding in onderling overleg worden overeengekomen.

Planning:

We starten liefst per omgaande en in ieder geval nog in 2015. Zorg er voor dat je elke donderdag aanwezig kunt zijn op ons kantoor in Utrecht. Verdere planning in overleg.

Procedure:

Zorg dat je permissie en begeleiding hebt vanuit je opleiding. Je zult verder een geheimhoudingsverklaring moeten ondertekenen.

Contact:

Vraag bij Marco om meer informatie.
Comments