MS2017-03: Mobile app voor verbeteren van team samenwerking

posted Jan 12, 2017, 6:55 AM by Marco Spruit   [ updated Dec 4, 2017, 8:24 AM ]
Een startup bedrijf in Utrecht wil een idee voor een blended app laten uitwerken, waarmee teams al spelenderwijs een hechter team kunnen worden, en naar verwachting tevens efficienter en effectiever zullen gaan opereren. Enerzijds is daarmee de vraag hoe incrementele procesverbeteringen in teamverband gemodelleerd kunnen worden, met behulp van een persoonlijke online coach op de achtergrond, en anderszijds in welke mate dit toegevoegde waarde zou kunnen hebben. Het beantwoorden van de laatste vraag impliceert overigens dat er een werkend prototype benodigd is.

Contact Marco voor meer info.
Comments