MS2015-00: STRIPA Usability

In dit onderzoek onderzoek je de gebruiksvriendelijkheid van de STRIP Assistent onder huisartsen. Je bouwt voort op vergelijkbaar onderzoek naar de usability van STRIPA bij klinisch geriaters en apothekers en maakt daarbij gebruik van de SUS. Je verzamelt SUS gegevens van minimaal 10 huisartsen, en vergelijkt de resultaten van de drie doelgroepen om te komen tot beter inzicht in de situationele requirements in de 1e en 2e lijnszorg, door (in overleg) een model hiervoor te ontwikkelen dat aansluit op de SUS.

Dit project kan uitgevoerd worden als capita selecta of OZP.
Comments